Ne imeti jasne vizije in strategije za delovno okolje

Napaka 5: Ne omogočiti dovolj časa za raziskave in analize

Photo: Matej Kolaković

Izziv

Prva, analitična faza je temeljni del vsakega workplace projekta. V tej fazi zbiramo podatke o prostorih oziroma objektu, o poslovni strategiji, o interni organizaciji, o dejavnosti podjetja in podobno. Cilj je natančna ocena stanja, da bi lahko pomagali vodstvu pri odločitvah glede upravičnosti projekta in, če je projekt potrjen, izdelati celovit in realen akcijski načrt.

Vendar pa raziskave in analize redko prinesejo hitre in vidne rezultate. Manj potrpežljivi vodje želijo pogosto na hitro opraviti s tem korakom ali ga celo preskočiti, da bi prihranili nekaj časa in sredstev. (Kdo med njimi se je morda že odločil, kakšna je najboljša rešitev in pričakuje, da svetovalci le potrdijo njegove ideje.)

Sprejemati odločitve prezgodaj in na osnovi ugibanj ali osebnih pogledov — namesto dobro raziskanih in utemeljenih dejstev — lahko naredi projekt zelo stresen in vodi do neoptimalnih rezultatov.

Priporočila in rešitve

Uvodna analitična faza projekta je najboljši čas, da:

  • izveste, kaj deluje dobro in kaj slabše v vaših delovnih prostorih, in dobite prve ideje o strategijah za izboljšanje stanja;
  • raziščete želje, potrebe, cilje in izzive zaposlenih, organizacijskih vodij in drugih pomembnih akterjev v podjetju;
  • oblikujete vizijo, operativne cilje za projekt ter način merjenja in vrednotenja rezultatov;
  • premislite, kako bi lahko delo v vaši organizaciji potekalo bolje, kako bi lahko vaši zaposleni delali hitreje in učinkoviteje, tako kratkoročno kot na daljši rok;
  • odgovorite na temeljna vprašanja, kot so: Ali naj se preselimo ali prenovimo? Ali naj gradimo svoj poslovni objekt ali kupimo/najamemo obstoječega? Kdo bo uporabljal nove prostore? Kako lahko tehnologija bolje podpira naše delo v novih prostorih?
  • raziščete različne opcije na nepremičninskem trgu in s pomočjo primerjalne analize izberete optimalno;
  • preverite in preizkusite različne nove delovne koncepte in prakse ter različne materiale, izdelke in tehnološke rešitve;
  • preučite relevantne znanstvene študije ter primere iz prakse o podobnih in uspešnih workplace projektih in rešitvah;
  • vključite zaposlene v razmišljanja in pogovore o novih delovnih prostorih ter naredite prve korake v “change management” programu.

 

Vaša naložba v raziskovalno fazo bo poplačana večkratno. Do konca analitičnega dela projekta boste imeli jasno sliko o tem, kje je vaša organizacija v tem trenutku, kje bi lahko bila in kako lahko najhitreje pride do tja. Dobro poznavanje vseh možnosti in razumevanje posledic različnih prostorskih in organizacijskih rešitev vam bo pomagalo sprejemati odločitve z veliko mero zaupanja, saj se vam ne bo potrebno zanašati na špekulacije in ugibanja.

Operiranje s preverjenimi podatki in dejstvi bo odpravilo večino stresa in negotovosti, tako da boste lahko z mirnostjo in pozitivnimi pričakovanji spremljali izvedbo svojega workplace projekta.

Kako vam lahko pomagamo

Workplace Potential je hitra, a poglobljena analiza, ki vam pokaže, kakšen koncept delovnih prostorov bi bil optimalen za vašo poslovno dejavnost, delovne procese ter cilje vaše organizacije. In kakšne konkretne ekonomske koristi bi lahko podjetju prinesli novi delovni
prostori, natančno prilagojeni vašim specifičnim potrebam.

Po zaključku analize predstavimo nabor workplace strategij in prostorskih rešitev, skupaj z oceno stroškov in pričakovanih rezultatov.

Predlagane rešitve bodo učinkovito podpirale delovanje vaše organizacije v prihodnjih letih, hkrati pa bodo prostori maksimalno prilagodljivi, sodobni in odporni na obrabo ter tako ostajali sveži in aktualni. Vaše novo delovno okolje bo uspešno kljubovalo času in ustvarjalo prihranke leto za letom.

Informacije, ki jih pridobimo z Workplace Potential analizo, določijo potek celotnega projekta in podpirajo gospodarno in premišljeno odločanje v vseh fazah izvedbe.

Vaša naložba v raziskovalno fazo bo poplačana večkratno. Do konca analitičnega dela projekta boste imeli jasno sliko o tem, kje je vaša organizacija v tem trenutku, kje bi lahko bila in kako lahko najhitreje pride do tja.

Related content

Share content

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Sorodne vsebine

Delite vsebino

Share on facebook
Share on linkedin
Share on email

Kako povečati produktivnost in finančno uspešnost s pametnejšo zasnovo delovnih prostorov?

Katere so napake, ki se jih morate izogniti?

Pridobite svoj brezplačni vodnik zdaj!