Politika zasebnosti - varstvu osebnih podatkov

V družbi Kragelj arhitekti d.o.o. se zavedamo pomena varstva zasebnosti in osebnih podatkov, zato smo pri njihovem zbiranju in obdelavi skrbni ter odgovorni. V tem okviru smo pripravili ta dokument s katerim vas seznanjamo s tem, katere osebne podatke zbiramo, na kakšen način to počnemo ter kako jih uporabljamo. Sočasno pojasnjujemo, kakšne so pri tem vaše pravice in kako jih lahko uveljavite. Ta dokument ima v pretežnem delu naravo splošnega pojasnila, podrobneje pa boste o obdelavi in varstvu osebnih podatkov obveščeni tudi pri uporabi posamezne storitve, pri kateri pride do zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov.

Upravljavec osebnih podatkov so Kragelj arhitekti d.o.o., Cesta v Mestni log 73, 1000 Ljubljana. Za vsa vprašanja, zahteve in pojasnila vezana na osebne podatke nas lahko kontaktirate po telefonu na tel. št. +386 (0)1 256 43 50, po spletni pošti na elektronski naslov: info@kragelj.com, seveda pa nam lahko tudi pišete na zgoraj navedeni naslov.

Ta izjava o varstvu osebnih podatkov se nanaša na a) spletne strani krageljarhitekti.si, kragelj.com in workplacedesign.si podjetja Kragelj arhitekti, b) obdelavo osebnih podatkov pri pošiljanju e-novic, c) reševanju spletnih anket, d) izpolnjevanja kontaktnega obrazca ter e) ob prijavi na dogodke podjetja Kragelj arhitekti d. o. o. Upravljavec teh spletnih strani in osebnih podatkov so Kragelj arhitekti d. o. o., Cesta v Mestni log 73, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@kragelj.com. Upravljavec varuje zaupnost vaših osebnih podatkov in jih uporabljata izključno za spodaj opisane namene. Vaših podatkov ne bomo uporabljali v druge namene in jih brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo razkrili tretjim osebam. Storili bomo vse, da vaše osebne podatke zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.
Kontaktni podatki naše pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: info@kragelj.com.

Storitve pri katerih zbiramo osebne podatke:

  • uporaba spletnih strani krageljarhitekti.si, kragelj.com in workplacedesign.si
  • e-novice;
  • prijava in udeležba na dogodku (Workplace Design konferenca);
  • reševanje spletnih anket;
  • izpolnjevanje kontaktnega obrazca
  • neposredno trženje na podlagi javno dostopnih podatkov;

Kaj je osebni podatek?

Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka (npr. EMŠO, davčna št., itd.), podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika;

Obdelava osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v zvezi z izvajanjem zgoraj navedenih storitev ter ob uporabi naših spletnih strani krageljarhitekti.si, kragelj.com in workplacedesign.si.

V odvisnosti od posamezne storitve obdelujemo sledeče osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega/začasnega bivališča, naslov spletne pošte, telefonsko številko, podatek o delodajalcu in nazivu delovnega mesta, davčno številko ter podatke o prisotnosti na dogodkih. Točne podatke o tem, katere osebne podatke obdelujemo, pri kateri od naših storitev, najdete pri pojasnilih vezanih na posamezno storitev.

Ali in kako lahko izvem, katere moje osebne podatke obdelujete?

Na vašo zahtevo vam bomo omogočili dostop do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in njihov izpis. Prav tako vam lahko na zahtevo posredujemo informacije o namenu obdelave, vrstah in rokih hrambe zadevnih osebnih podatkov; posredovali vam bomo seznam uporabnikov, ki so jim bili osebni podatki posredovani, z navedbo, kdaj, na kateri podlagi in za kakšen namen.

 

Poleg tega imate pravico do popravka, izbrisa, omejitve obdelave in prenosljivosti svojih osebnih podatkov ter pravico do ugovora, kadar se vaši podatki obdelujejo zaradi uveljavljanja zakonitega interesa. Vse navedene pravice lahko uveljavljate tako, da svoj zahtevek pošljete na info@kragelj.com ali nam pišete na Kragelj arhitekti d. o. o., OSEBNI PODATKI, Cesta v Mestni log 73, 1000 Ljubljana. Če menite, da je pri obdelavi osebnih podatkov prišlo do kršitve veljavne zakonodaje, lahko podate pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu.

Katere moje podatke zbirate in zakaj ter kakšna je pravna podlaga za to?

(1) Obisk spletne strani

Kaj in zakaj: Ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku avtomatsko shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika t. i. piškotki (angl. Cookies, t.j. npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu). Svetovni splet deluje tako, da se na spletnem strežniku, kjer gostuje spletna stran, beležijo določeni podatki o obisku spletnih strani, kot so IP-številka, verzija brskalnika, čas obiska in podobno (piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani prenesejo na vaš računalnik ali mobilno napravo, in sicer z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki ste jih uporabili pri dostopu).

Upravitelj tako zbranih podatkov ne obdeluje posebej in jih ne povezuje z drugimi podatki. Namen teh postopkov je zagotavljati varnost omrežja in informacij, tj. omogočiti zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo dostopnost, celovitost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov ter varnost s tem povezanih storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov.
Avtomatizirano sprejemanje odločitev ali profiliranje se ne izvaja.

Če nam podate privolitev, bomo uporabljali tudi ne nujne piškotke. Privolitev lahko kadarkoli prekličete.

Pravna podlaga: Takšna obdelava je nujna za zagotavljanje varnosti omrežja in informacij.

Koliko časa: Podatki se hranijo 30 dni od obiska spletne strani.

Ali bodo moji osebni podatki posredovani tretjim osebam?

Dostop do vaših osebnih podatkov imajo poleg nas le naši pogodbeni obdelovalci, ki za nas vzdržujejo naše spletne strani in zagotavljajo njihovo gostovanje.

(2) Prijava na e-novice

Kaj in zakaj: Pri naročanju na spletne novice obdelujemo vaš e-poštni naslov (e-naslov), ki ga vpišete v spletni obrazec, ter datum in čas prijave. Navedene podatke obdelujemo za namen obveščanja o novostih.

Pravna podlaga: Privolitev – ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na spletne novice označite, da soglašate s tem, da vaš e-poštni naslov uporabljamo za namen obveščanja o novostih, ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, vam ne bomo pošiljali obvestil na vaš elektronski naslov, niti ga ne bomo shranili ali drugače obdelovali.
Koliko časa: Podatki o vašem e-poštnem naslovu se shranjujejo, dokler se od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavite. Od prejemanja e-novic se lahko odjavite kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu kliknete na označeno povezavo, ali pa tako, da pošljete elektronsko sporočilo na naslov info@kragelj.com.

Ali moje osebne podatke prenašate v tretje države ali mednarodnim organizacijam?

Za pošiljanje novic uporabljamo platformo MailChimp, ki jo upravlja ameriško podjetje. Kadar vam bomo na vaš e-naslov posredovali sporočila, se bo izvajal omejen iznos osebnih podatkov (e-poštnih naslovov) v ZDA, in sicer izključno za namen obveščanja po e-pošti.

(3) Spletne ankete

Kaj in zakaj: V primeru, da anketa ne bo anonimne narave, vas bomo ob izpolnjevanju spletne ankete lahko zaprosili za naslednje podatke: vaše ime, priimek, ime podjetja, v katerem ste zaposleni, naziv delovnega mesta, kraj bivanja, elektronski naslov, telefonsko številko ter za morebitne druge podatke, ki jih potrebujemo zaradi samega namena ankete. Navedene podatke potrebujemo za izvedbo spletne ankete, predvsem z namenom izboljšanja naših storitev ter za zagotavljanja dodatne podpore uporabnikom naših storitev.

Če boste v spletno anketo vnesli svoj e-poštni naslov in telefonsko številko, ju bomo uporabili za namen pošiljanja obvestil o naših ponudbah, če boste ob izpolnjevanju obrazca označili, da se s tem strinjate.

Pravna podlaga: Privolitev – s tem ko v spletni anketi izpolnite polja o osebnih podatkih, se šteje, da soglašate, da jih uporabimo za namen spletne ankete. Na to ste ob izpolnjevanju podatkov tudi posebej opozorjeni.

Privolitev je pravna podlaga tudi v primeru, ko označite, da dovolite uporabo svojega e-poštnega naslova in telefonske številke za namen obveščanja o novostih ter da ste seznanjeni s tem, da se lahko iz sistema sporočil kadarkoli izpišete. Če ne boste označili, da z navedenim soglašate, vaše telefonske številke in e-poštnega naslova ne bomo obdelovali.

Koliko časa: Vaše podatke bomo izbrisali ob koncu šolskega leta, v katerem je bila anketa izvedena. Če boste označili, da dovolite uporabo svojega e-poštnega naslova in telefonske številke za namen obveščanja o novostih, bomo ta podatek hranili do preklica.

(4) Kontaktni obrazec

Kaj in zakaj: Pri komunikaciji preko kontaktnega obrazca potrebujemo vaše ime, priimek, e-poštni naslov. Navedene podatke potrebujemo za namen hitrejšega in učinkovitejšega reševanja vašega vprašanja.

Pravna podlaga: Izvedba pogodbe o zagotavljanju storitve – da lahko odgovorimo na vaše vprašanje ali izvedemo storitev, moramo obdelovati podatke, ki so označeni kot obvezni.

Koliko časa: Vaše podatke bomo hranili še 2 leti po rešitvi vašega zahtevka.

(5) Neposredno trženje

Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namene neposrednega trženja, s tem v zvezi imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

V primeru vašega ugovora obdelavi za namene neposrednega trženja, se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Varstvo vaših pravic

V zvezi zbranimi podatki vam gredo skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/04 in nadaljnji) pravice do:

  • seznanitve in dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih obdelujemo;
  • omejitve uporabe, dopolnitve, popravka, blokiranja, izbrisa, prenosa in ugovora;
  • pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730.

 

Prav tako smo vas dolžni obvestiti o primerih kršitev varstva osebnih podatkov.

Pravice lahko uveljavljate s pisnim zahtevkom na naslov upravljavca ali na e-pošto: info@kragelj.com.

V zvezi s tržnim obveščanjem imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. V primeru ugovora se osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Sklepno

Vsaka sprememba naše Politike zasebnosti o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani našega podjetja krageljarhitekti.si, kragelj.com in workplacedesign.si.

Z uporabo spletne strani potrjujete, da sprejemate in soglašate s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Sklepno ponovno poudarjamo, da podano soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic soglasja nam lahko pošlje preko spletne pošte: info@kragelj.com ali pisno po pošti na sedež podjetja.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Kragelj arhitekti d.o.o. nam lahko pišete na info@kragelj.com.

Kako povečati produktivnost in finančno uspešnost s pametnejšo zasnovo delovnih prostorov?

Katere so napake, ki se jih morate izogniti?

Pridobite svoj brezplačni vodnik zdaj!