New international hub for a global unicorn company to support creativity and innovation

Oblikovanje agilnih delovnih prostorov

Kjer se zgodi čarovnija

PRAKTIČEN PRIMER PROJEKTA, KJER SMO KRAGELJ ARHITEKTI OBLIKOVALI AGILNE DELOVNE PROSTORE ZA GLOBALNO PODJETJE NA PODROČJU RAZVEDRILNIH IZDELKOV

Vsako podjetje pri načrtovanju delovnih prostorov potrebuje kanček »čarovnije«.

Vse to postane mogoče, če metodično uporabite načela za agilno delo in agilno oblikovanje delovnih prostorov.

O PROJEKTU

Kragelj arhitekti smo poskrbeli za oblikovanje več poslovnih prostorov v Kristalni palači, najvišji poslovni stavbi v Sloveniji. Prostori so potrebovali novo podobo, ki bi spodbudila sodelovanje, agilnost in zvestobo ter pritegnila nove talente z vsega sveta. Oblikovali smo prostore, ki odražajo blagovno znamko in vrednote naročnika.

Projekt na ključ

Vodenje vseh storitev v imenu naročnika, za celotno obdobje projekta. 

Kragelj arhitekti smo koordinirali vsa projektantska in gradbena dela ter vsa naročila in tako zagotovili, da je bil projekt končan pravočasno in so bile izpolnjene vse zahteve naročnika.

Turnkey project

Management services provided for the whole project on behalf of the client. 

Kragelj coordinated all design, procurement and construction work and ensured that the project was completed as required and in time.

CILJI PROJEKTA

Naročnik, globalno podjetje samorog, je imel jasno vizijo. Želeli so delovne prostore, ki bi ugajali zaposlenim: živahen prostor, ki po svoji naravi navdihuje ustvarjalnost in dinamične interakcije med zaposlenimi, hkrati pa zaposlenim omogoča, da delajo kadar koli in kjer koli.

V skladu z vrednotami blagovne znamke si je naročnik zaželel izjemno oblikovanih delovnih prostorov, ki bi odražali njihove cilje. Želeli so inovativno zasnovo, s katero bi delovne prostore predstavili kot mednarodno središče ustvarjalnosti in zabave. Njihova vizija je bila, da bi prostori tako navdušili obiskovalce, da bi slednji želeli postati del njihove ekipe.

Tovarna idej!

Najboljši in najsposobnejši potrebujejo ustvarjalno okolje, ki spodbuja produktivno sodelovanje in nove ideje.

 

Idea factory!

Best and brightest need a creative environment to rapid-fire their collaboration and new ideas.

Izzivi

Prvi korak je bil pregled postavitve obstoječih prostorov. Naročnik je želel čim bolje izkoristiti prostor, da bi v njem lahko skupaj delali številni zaposleni. Poleg tega je tudi način delovanja samega podjetja, ki spodbuja socialne interakcije in prijateljske vezi, zahteval prilagodljivo razporeditev delovnih mest.

Agilen = Prilagodljiv

Z uporabo prenosnih računalnikov in mobilnih naprav se zagotovi popolnoma prilagodljivo delovno okolje, ki je bistvo učinkovitega agilnega delovanja, prilagodljivega posamezni dejavnosti.

 

Agile = Flexible

The use of laptops and mobile devices allow for a totally flexible work environment which is the essence of an efficient agile or activity-based working.

V skladu s konceptom agilnega dela je treba ekipi omogočiti, da prostor prilagaja glede na svoje potrebe. V tako dinamičnem podjetju je treba vključiti vsakogar. Konec koncev pogoste socialne interakcije in priložnosti za sodelovanje predstavljajo ključ do uspeha.

Vsekakor pa so potrebovali tudi prostor za zbrano in neprekinjeno delo. Agilna zasnova delovnega mesta mora biti uravnotežena.

Povečanje produktivnosti

Ekipam zagotovite navdihujoče zaprte prostore za sodelovanje, v odprtih prostorih pa poskrbite za možnost kvalitetnega fokusiranega dela.

Productivity boost

Provide inspiring collaboration spaces for your project teams. And protect quality focus work in the open spaces at the same time.

Naše Rešitve

Kragelj arhitekti smo zasnovali postavitev, ki temelji na dinamičnih in odprtih delovnih prostorih, kar omogoča, da je več ljudi v istem prostoru, ne da bi se počutili utesnjene ali odmaknjene. Ekipa oblikovalcev je pripravila inovativne rešitve za delovne mize, ki imajo tako več konfiguracij. Prilagodljivost je ključna sestavina agilnega oblikovanja delovnega mesta in omogoča sodelovanje tako majhnih kot večjih ekip.

V osrednji del prostorov je ekipa za dizajn umestila veliko konferenčno sobo, poleg nje pa dve manjši sobi, sejne sobe »ad hoc« in separe z visečo mrežo. Steklene stene in odprti prostori so ključni elementi, s katerimi smo poskrbeli, da se tudi na sestankih vsi počutijo kot del celote. Dvignjena tla, iverne plošče in svetle barve prispevajo k igrivemu ter ustvarjalnemu vzdušju.

Premislite o donosnosti naložbe

Za prilagoditev delovnih prostorov demografskim trendom potrebujemo pisarniško okolje nove generacije, v katerem lahko dela večje število zaposlenih, omogoča pa tudi številne interakcije.

Z odprtostjo in povezanostjo prostora ter drugimi posebnimi funkcijami spodbujamo produktivnost, sodelovanje ter dobro počutje.

Rethink your ROI

To adapt the workplace to demographic trends requires next-generation office spaces, supporting greater density and interaction.

A loft-like spaciousness, connectivity and special features such as this support personal productivity, engagement, and wellness.

Alenka Kragelj Eržen

DIREKTOR IN VODILNI ARHITEKT

Eden naših najzanimivejših projektov. Naročnik je postavil jasne cilje in pričakovanja ter nam prepustil delo.

Z rezultati so bili zadovoljni in so nas takoj poslali na dva nova projekta.

Rezultati

Novi delovni prostori so agilno delovno okolje, ki spodbuja inovacije, oblikovanje in metodično načrtovanje. V prenovljenem pisarniškem prostoru smo upoštevali različne načine dela in različne karakterje zaposlenih, ki lahko tako na projektih delajo sami, na način, ki si ga izberejo sami, ali v večjih skupinah. Prostor prav tako nima logističnih omejitev ali tehničnih ovir, ki bi med drugim oteževale komunikacijo.

Agilno delo v številkah

53

novih delovnih mest

120+

novih delovnih območij

Agile working in numbers

53

All new workstations

120+

All new work spots

Zaključek

Z novo agilno zasnovo delovnega okolja smo Kragelj arhitekti ustvarili prostor za 53 novih zaposlenih, kar je izjemnega pomena za vsako hitro rastoče podjetje. Ljudje čutijo pristno zvestobo delodajalcu in povezanost z njim, hkrati pa soustvarjajo uspeh. Naročnik je prepričan, da novo agilno delovno okolje konkurira drugim vrhunskim tehnološkim podjetjem po svetu, tako da lahko v svoje ambiciozne ekipe privabijo še več vrhunskih talentov.

Alja Ceglar

ARHITEKT,
VODJA PROJEKTOV

Projekt je bil zahteven in se je hitro odvijal, vendar je imela ekipa za dizajn vso potrebno podporo, da je lahko projekt končala pravočasno ter v okviru proračuna.

Lepo je bilo videti zaposlene zadovoljne in ponosne.

Veseli bomo vašega sporočila

Kako povečati produktivnost in finančno uspešnost s pametnejšo zasnovo delovnih prostorov?

Katere so napake, ki se jih morate izogniti?

Pridobite svoj brezplačni vodnik zdaj!