Better HQ

Skupne vrednote.
Dobro počutje.

CASE STUDY

pregled primera iz prakse

Veliko je bilo že napisanega o tem, kako bi morali zasnova pisarn in splošna kultura na delovnem mestu odražati vrednote organizacije. Pogosto so to vrednote, ki so skupne več kulturam, recimo trajnostni dizajn zgradb, boljši pristop k zagotavljanju raznolikosti in inkluzivnosti ter potreba po spodbujanju osebnega zadovoljstva. 

Vendar pa so te vrednote včasih specifične poslovnemu modelu organizacije. Podjetje, ki na globalni ravni prek podatkov izboljšuje zdravstveno oskrbo oz. življenja posameznikov na lokalni ravni, mora tovrstne vrednote vpeljati tudi v lasten način delovanja. 

Podjetje, kot je Better. 

Za misijo si je zadalo, da v sodelovanju s ponudniki zdravstvenih storitev po svetu ter prek podatkov izboljša življenja in dobro počutje ljudi na najrazličnejše načine. V podjetju je pristop k uporabi podatkov demokratičen.

Vodstvo si je zaželelo, da vse to odraža tudi kultura na delovnem mestu in zasnova pisarn.

»S podjetjem Better smo želeli izkoristiti vse zmožnosti, ki jih ponuja novi val tehnologij za izboljšanje dobrega počutja ljudi po vsem svetu. Zbrane podatke delimo s ponudniki zdravstvenih storitev, ki se nato lahko bolje odločajo ter učinkoviteje skrbijo za zdravje strank in bolnikov. Kar pa je najbolj pomembno, s temi storitvami lahko pripomoremo k daljšemu, bolj zdravemu življenju. Boljšemu življenju,« kar nakazuje že samo ime podjetja.

Tomaž Gornik, direktor

Tomaž Gornik

direktor

Novi delovni prostori igrajo odločilno vlogo pri sporočanju naše vizije. Za design smo izbrali partnerje, s katerimi si delimo enake vrednote. Rezultati so povsem v skladu z našimi željami oz. jih celo presegajo.

Nove pisarne odražajo naše podjetje in cilje. Zelo smo veseli, da smo na tej poti lahko sodelovali s Kragelj arhitekti.

O PODJETJU Better

Better d.o.o., ki ga je ustanovil Tomaž Gornik, direktor, je tehnološko podjetje s sedežem v Ljubljani, ki sodeluje z več kot 500 bolnišnicami in ima več kot 150 strank v 16 različnih državah, ter hranijo več kot 30 milijonov unikatnih datotek pacientov. Zaposlenih je 130 ljudi, pri čemer število hitro narašča.

Misija podjetja Better je izboljšanje zdravja in oskrbe za vse ljudi. V ta namen poenostavljamo delovni proces zdravstvenih in oskrbovalnih ekip ter želimo na osnovi podatkov trajno pospešiti digitalno preobrazbo. Better je priznan inovator in mnenjski voditelj na številnih ključnih trgih ter globalni vodja na področju izdelkov na osnovi openEHR, s katerimi se pospešuje razvoj in digitalna preobrazba v prihodnost usmerjenih zdravstvenih organizacij. Večji poudarek namenja podatkom in uporabi repozitorijev kliničnih podatkov, orodij za enostaven razvoj programske opreme in prilagojenih digitalnih uporabniških izkušenj.

Kot uporabnik standarda openEHR je Better del globalne skupnosti ponudnikov zdravstvenih in drugih storitev, tehnoloških podjetij ter zdravstvenih delavcev, zdravnikov in medicinskih tehnikov, ki si vsi skupaj prizadevajo za skupno rabo informacij, tehnologij in pristopov, s katerimi se lahko zagotovi najboljše možne zdravstvene rešitve.

Dobro počutje po meri

Zaradi rasti in uspešnosti podjetja je hitra selitev v nove prostore kmalu postala ključnega pomena. Pri tem ni bilo pomembno le, da so prostori dovolj veliki za podjetje s pričakovano rastjo do 12 odstotkov na leto. Želeli so, da pisarne odražajo tudi vrednote podjetja.

Roko Malkoč

direktor poslovne enote

»Ustvariti smo želeli prostor, ki je privlačen za tiste, ki z nami že sodelujejo, hkrati pa bo v prihodnosti pritegnil tudi nov kader. Z veseljem sporočamo, da smo pri tem bili uspešni.«

Zaradi rasti in uspešnosti podjetja je hitra selitev v nove prostore kmalu postala ključnega pomena. Pri tem ni bilo pomembno le, da so prostori dovolj veliki za podjetje s pričakovano rastjo do 12 odstotkov na leto. Želeli so, da pisarne odražajo tudi vrednote podjetja. 

Želeli so ubrati nov pristop k dobremu počutju. Pisarne, ki bi ljudem zagotovile več prostora, večji dostop do naravne svetlobe in svežega zraka ter različna delovna okolja, za različne načine dela. Prostori, ki spodbujajo dobro počutje zaposlenih, hkrati pa jim vsak delovni dan omogočajo izkušnjo po meri. 

Podobno kot pri samem poslovnem modelu podjetja Better je bilo ključnega pomena, da se ustvari nekaj, kar ustreza vsem, hkrati pa izpolnjuje tudi specifične potrebe posameznikov.

Božidarka Radović

produktna vodja

»V novodobnem svetu dela je glavna vloga pisarn, da se zagotovi platforma za sodelovanje. Treba pa je tudi razumeti, da ljudje potrebujejo čas in prostor, tako za osredotočeno delo in učenje kot za sprostitev in druženje.«

Tovrstna skrb je bila tako praktična kot etična. Better je želel ustvariti kulturo na delovnem mestu, s katero bi k zaposlitvi pritegnili nov, usposobljen kader, saj se zavedajo, da so slednji ključnega pomena za spodbujanje inovacij in rasti.

Vodstvo podjetja Better je želelo ustvariti kulturo na delovnem mestu, ki bi k zaposlitvi pritegnila mlad kader … najboljše, najbolj bistre talente, ki so ključnega pomena za inovacije in rast.

PRVI KONTAKT

Prepričani smo, da najboljši marketing predstavlja zgled. Ko je Better iskal partnerja, ki bi uresničil njihovo vizijo za nove delovne prostore, so zato prejeli priporočilo, naj se sestanejo s podjetjem Kragelj. Obiskali so obstoječe pisarne, ki so jih Kragelj arhitekti že oblikovali, in se tako še dodatno prepričali, da je to prava odločitev.

Kristina Keber

Specialistka za marketing

»Prepričani smo, da so naše ideje in storitve, ki jih ustvarja podjetje Better, neposredno povezane z uspehom naših strank. Slednjim bomo zdaj lahko še bolj v pomoč in jim bomo lahko pokazali, da vsak dan živimo skladno z identiteto podjetja. Nove pisarne odražajo našo blagovno znamko in so eden njenih najmočnejših simbolov.«

Vodstvo podjetja Better je pritegnil tudi način, kako Kragelj arhitekti pristopamo k projektom. Zlasti jih je pritegnila celostna analitika, ki jo opravimo pred začetkom vsakega projekta. Pri projektu Better je ta vključevala pogovore s stranko, tako z vodstvom kot z drugim osebjem.

V okviru ocen in analiz pred začetkom projekta smo si med drugim ogledali organizacijsko strukturo podjetja in ključne načine pretoka informacij. Preučili smo tudi, kako bi lahko najučinkoviteje uporabili posamezne prostore, pri čemer nismo ocenili le trenutnih potreb po prostoru, temveč tudi potrebe posameznikov, ki se lahko spreminjajo tako čez dan kot čez daljša obdobja. Tako smo lahko oblikovali zasnovo, ki izpolnjuje trenutne potrebe podjetja, hkrati pa je dovolj fleksibilna, da se lahko prilagodi morebitnim novim potrebam. 

Zaradi tovrstne dvojne, vgrajene agilnosti so lahko v podjetju Better že od prvega dne uvedli kulturo na delovnem mestu, ki temelji na sodelovanju, hkrati pa bo podjetje lahko v prostorih še naprej raslo in se razvijalo.

S študijami glede rabe prostorov ne izmerimo le prostorskih zahtev, temveč tudi, kakšne so potrebe posameznikov in kako se lahko slednje spremenijo čez krajša ali daljša časovna obdobja.

Robert Tovornik

Podatkovni znanstvenik

»Iskrica kreativnosti se lahko pojavi kadar koli, za nastanek velike ideje pa so potrebni strokovno znanje, dovolj časa za njen razvoj, pa tudi načrtovana in naključna srečanja z osebami, ki se spoznajo na različne vidike te ideje.«

VEČPLASTNO RAZMIŠLJANJE

Eden specifičnih izzivov je bil vezan na samo stavbo, ki jo je Better izbral za svoj novi dom. Prostori so razdeljeni na sedem različnih nadstropij in dve kletni etaži, s skupno površino 3.000 kvadratnih metrov, tako da je bilo pri zasnovi nujno treba zagotoviti čim bolj tekočo komunikacijo, brez katere želena vključujoča kultura na delovnem mestu, ki temelji na sodelovanju in projektih, ne bi bila mogoča.

Analitika, študije glede najučinkovitejše uporabe prostorov in vprašalniki so se med to fazo dizajna močno obnesli. Ključno je bilo, da nobeno nadstropje ne postane izolirano oz. ni namenjeno zgolj enemu oddelku podjetja.

V knjigi How Buildings Learn je Stewart Brand opisal postopek, kako se zgradbe čez čas razvijajo in prilagajajo spreminjajočim se potrebam njihovih uporabnikov. Po njegovih besedah zgradbo sestavlja šest plasti, pri čemer vsaka deluje v skladu z lastnim časovnim okvirom: zemljišče, katerega življenjski cikel se meri v stoletjih, stavba (desetletja), notranja oprema (leta), tehnologija (meseci) in drugi predmeti (dnevi). Učinkovitost zasnove delovnih prostorov je odvisna od tega, kako dobro se rešuje napetosti, ki so prisotne med posameznimi plastmi zgradbe.

Vsako nadstropje ima zato različne funkcije, opremo in delovne prostore, kar zaposlene spodbuja, da se premikajo po stavbi, in ustvarja možnost naključnih srečanj. Prihaja tako do formalnega kot neformalnega pretoka informacij, hkrati pa se ustvarja tudi kohezivna kultura podjetja in občutek pripadnosti, ne glede na delovno mesto ali načine dela posameznikov.

Ključni del dizajna je zasebnost. Prostori so zasnovani tako, da se zaposleni brez težav srečajo s kolegi, če je potrebno ekipno delo, hkrati pa imajo posamezniki vedno tudi možnost dela v popolni akustični in vizualni zasebnosti. 

Vsako nadstropje vključuje tudi prostor za sprostitev in neformalne pogovore ob kavi, pri čemer ima vsak tovrstni prostor lastno barvno paleto, kar olajša iskanje poti in zagotavlja boljši občutek prostora. V pritličju je večji skupni prostor, ki med drugim zajema restavracijo in več prostorov za sestanke. Ključnega pomena je, da nobeno nadstropje ni namenjeno zgolj vodstvu podjetja. Vsi zaposleni so povezani med seboj.

Pritličje

Poleg skupnega prostora za sestanke, malico in druženje v pritličju je na voljo tudi medetaža, ki vključuje sejne sobe ter prostore za mentorstvo, predstavitve in učenje, pa tudi prostore za sproščanje in masaže.

1. nadstropje

V prvem nadstropju je poudarek na ustvarjalnosti. Med drugim zajema prostor s sedišči na več višinah. Za popolno zasebnost so na voljo zastekljeni separeji, v dizajn pa smo vključili še drevo, pod katerim se lahko zaposleni sprostijo v pristno naravnem okolju. 

2. nadstropje

Ker je v drugem nadstropju recepcija, je zanj značilen večji poudarek na korporativni identiteti, saj v njem podjetje naredi prvi vtis. Zajema večje sejne sobe in knjižnico ter ležalnike, na katerih lahko ljudje kaj preberejo in opazujejo zunanji svet. 

3. in 4. nadstropje

Preostala nadstropja vključujejo raznolika delovna okolja. Čeprav so si po naravi podobni, je razpored prostorov v vsakem nadstropju nekoliko drugačen, kar ne le spremeni njihove funkcije, temveč ljudem daje tudi občutek prostora. S skrbnim načrtovanjem smo zagotovili, da odražajo način pretoka informacij v podjetju, tako po stavbi, kot tudi med posameznimi nadstropji. 

Alenka Kragelj Eržen

direktorica in vodilna arhitektka

»Trenutno smo v zaključni fazi projekta, v okviru katere se izmeri, kako prostori vplivajo na izkušnjo njenih uporabnikov ter dobro počutje in storilnost slednjih. Po začetku uporabe prostorov opravimo tudi analizo, kjer si med drugim ogledamo, kako koristna je bila prenova za širšo organizacijo.«

»Znaki so že zdaj zelo dobri in pričajo temu, da smo svoje delo odlično opravili, hkrati pa prostori odražajo tudi vizijo ter delo vodstva in vseh sodelavcev podjetja Better.«

Mnenja

strateški/poslovni vidik

Tomaž Gornik Direktor

»V zadnjih dveh letih se je veliko govorilo o tem, kako močno lahko tehnologija spremeni naša življenja. Večina teh pogovorov je bilo v zvezi s svetom dela. Vendar pa digitalna preobrazba vpliva na vse vidike našega življenja, vključno z najpomembnejšimi, kot sta zdravje in zdravstvena oskrba.

S podjetjem Better smo želeli izkoristiti vse zmožnosti, ki jih ponuja novi val tehnologij za izboljšanje dobrega počutja ljudi po vsem svetu. Zbrane podatke delimo s ponudniki zdravstvenih storitev, ki se lahko nato bolje odločajo ter skrbijo za zdravje strank in bolnikov. Kar pa je najbolj pomembno, s temi storitvami lahko pripomoremo k daljšemu, bolj zdravemu življenju. Boljšemu življenju.  

Novi delovni prostori igrajo odločilno vlogo pri sporočanju naše vizije. Za design smo izbrali partnerje, s katerimi si delimo enake vrednote. Rezultati so povsem v skladu z našimi željami oz. jih celo presegajo. Zdi se nam, da se zaposleni počutijo kot doma, ko prihajajo v pisarno, kar smo si res želeli doseči.

Nove pisarne odražajo naše podjetje in cilje. Zelo smo veseli, da smo na tej poti lahko sodelovali s Kragelj arhitekti.«

kadrovski vidik

Roko Malkoč Direktor poslovne enote

»Za Better je bilo ključno, da design pisarn odraža temeljne vrednote organizacije. Prostori v ospredje postavljajo dobro počutje ter udobje zaposlenih in ekip.

Pri zasnovi smo docela izkoristili naravne vire, kot sta dnevna svetloba in svež zrak, ter izbrali naravne materiale in barvno paleto, s katerimi bi se ljudje v službi počutili bolj sproščene.

Ustvariti smo želeli prostor, ki je privlačen za tiste, ki z nami že sodelujejo, hkrati pa bi v prihodnosti pritegnil tudi nov kader. Z veseljem sporočamo, da smo pri tem bili uspešni.«

vidik sodelovanja

Božidarka Radović Produktna vodja

»V novodobnem svetu dela je glavna vloga pisarn, da se zagotovi platforma za sodelovanje. Treba pa je tudi razumeti, da ljudje potrebujejo čas in prostor za osredotočeno delo in učenje ter sprostitev in druženje.

Nekaj časa smo zato namenili razmisleku o tem, kako informacije in ideje krožijo po ekipah in med posamezniki v podjetju Better. Nato smo lahko pod strokovnim vodstvom Kragljeve ekipe to prenesli v design naših novih pisarn.

Kragelj arhitekti so dovolj prostora namenili za formalna srečanja, hkrati pa docela izkoristili priložnosti za nenačrtovana, naključna srečanja, ki so, kot dobro vemo, ključnega pomena za inovacije in kreativnost. Po mojem mnenju to predstavlja največji uspeh projekta.«

vidik inovacij

Robert Tovornik Podatkovni znanstvenik

»Iskrica kreativnosti se lahko pojavi kadar koli, za nastanek odlične ideje pa so potrebni strokovno znanje, dovolj časa za njen razvoj, pa tudi načrtovana in naključna srečanja z osebami, ki se spoznajo na različne vidike njene implementacije.

To so glavne sestavine inovacij, ki se odražajo tudi pri ključnih vrednotah poslovanja podjetja Better. Zdaj jih odražata še zasnova in design naših pisarn. Z novimi delovnimi prostori smo pridobili kreativno središče, kjer se lahko ljudje učijo, odkrivajo nove, odlične ideje in te tudi uresničijo.«

vidik komunikacije/blagovne znamke

Kristina Keber Specialistka za marketing

»Prepričani smo, da so naše ideje in storitve, ki jih ustvarja podjetje Better, neposredno povezane z uspehom naših strank. Slednjim bomo zdaj lahko še bolj v pomoč in jim bomo lahko pokazali, da vsak dan živimo skladno z identiteto podjetja. Nove pisarne odražajo našo blagovno znamko in so eden njenih najmočnejših simbolov.

Novi delovni prostori neposredno odražajo tudi naša marketinška prizadevanja. Drug z drugim lahko ne le bolje komuniciramo, temveč tudi učinkoviteje sporočamo svoja načela in vrednote, ki jih zdaj lahko v praksi uporabljamo vsak dan, na lastnem delovnem mestu.«

vIDIK izvedbe projekta

Alenka Kragelj Eržen Direktorica in vodilna arhitektka

»Tudi če imajo vsi, ki delajo na posameznem projektu, enake cilje, to še ne pomeni, da se vsi strinjajo o tem, kako bi jih lahko najbolje uresničili. To še posebej velja za kompleksne projekte, kjer je deležnikov veliko.

Kragelj arhitekti pri svojem delu med drugim tudi zagotovimo, da se celotna ekipa strinja z destinacijo (cilji) in potjo (izvedba projekta). Ambiciozne projekte, npr. Better, morajo podpreti vsi vpleteni. To je bil leta 2021 največji projekt za oblikovanje delovnih prostorov v Sloveniji, zato je bil konsenz nujen.

Zaradi tega je bilo tudi ključnega pomena, da dosežemo prave rezultate ter strogo upoštevamo proračun in časovnico. Tudi s tem merimo svoj uspeh, to nam je enako pomembno kot končni rezultati. Enakega pristopa se poslužujemo pri vsem svojem delu, ne glede na velikost ali obseg projekta. Veščine, ki se jih naučimo in jih uporabimo pri velikih, kompleksnih projektih, npr. Better, so koristne za vse naše stranke.

Trenutno smo v zaključni fazi projekta, v okviru katere se izmeri, kako prostori vplivajo na izkušnjo njenih uporabnikov ter dobro počutje in storilnost slednjih. Po začetku uporabe prostorov opravimo tudi analizo, kjer si med drugim ogledamo, kako koristna je bila prenova za širšo organizacijo.

Znaki so že zdaj zelo dobri in pričajo temu, da smo svoje delo odlično opravili, hkrati pa prostori odražajo tudi vizijo ter delo vodstva in vseh sodelavcev podjetja Better.«

Veseli bomo vašega sporočila