BSH Living Office Kjer ekipe delujejo kot eno in ustvarjajo visoko vrednost

GOSPODINJSKI APARATI: INDUSTRIJSKI TRENDI

S tehnološkim napredkom, družbenimi trendi in spremembami življenjskega sloga se spreminja industrija gospodinjskih aparatov po vsem svetu. Kupci iščejo pametne gospodinjske aparate z naprednimi funkcijami, ki so enostavni za uporabo ter jim poenostavljajo življenje. Vse pomembneje je, da izdelki, ki jih uporabljajo doma, izboljšujejo zdravje in nudijo pozitivne izkušnje, hkrati pa ohranjajo naravne vire planeta. Zaradi vse večje konkurence med blagovnimi znamkami morajo proizvajalci premisliti o ustreznosti svojih poslovnih in operativnih modelov, da bi ohranili trden položaj na trgu.

Družba BSH Hišni aparati d.o.o., ki je del globalne skupine BSH, je začela obsežen projekt organizacijskih sprememb, da bi utrdila svoj položaj kot vodilno podjetje v panogi, ki je osredotočeno na stranke. V okviru projekta je vodstvo sprožilo kulturni premik, ki je vključeval popolno prenovo delovnih prostorov v Ljubljani. Kragelj arhitekti so se seznanili s cilji, vrednotami in načini dela v podjetju BSH ter ustvarili delovno okolje, ki utira pot v svetlo prihodnost podjetja in njegovih zaposlenih.

Glavni dejavniki, ki vplivajo na trende nakupovanja gospodinjskih aparatov:

Spremembe v demografiji, življenjskem slogu in nakupnih navadah

Razvoj izdelkov na osnovi življenjskih izkušenj

Napredna tehnologija in digitalna preobrazba

Naraščajoče povpraševanje po pametnih in med seboj povezljivih aparatih

Naraščajoče zanimanje za zdravje in dobro počutje

Povečanje okoljske in družbene ozaveščenosti

Vse večja konkurenca med proizvajalci

Rastoči tržni delež spletnih trgovin

sprememba poslovnega modela

Industrijski trendi prinašajo nove priložnosti in izzive za proizvajalce gospodinjskih aparatov. Da bi ohranili močan položaj na trgu, morajo redno razvijati nove, inovativne izdelke in funkcije, se osredotočati na raziskave in razvoj ter izkoristiti prednosti razvijajočih se tehnologij.

Ob revoluciji, ki jo na trgu ustvarjajo pametni gospodinjski aparati, morajo akterji v panogi pregledati in razviti lastne poslovne strategije. Da bi se razlikovali od konkurentov, morajo ponuditi privlačne cene, uporabniku prijazne funkcije in storitve z dodano vrednostjo. Proizvajalci morajo razumejo, v čem so edinstveni ter kaj njihove stranke potrebujejo in cenijo. Pomembno pa je tudi, da prepričljivo komunicirajo s trgom in uporabnikom jasno predstavijo, kako lahko izboljšajo kakovost življenja.

INOVACIJE NA VSEH RAVNEH

Poleg razvoja naprednih izdelkov in storitev morajo industrijski akterji prilagoditi tudi svoje poslovne modele in strategije.

INNOVATION ON ALL LEVELS

Beyond developing advanced products and services, industry players also need to adapt their business models and strategies.

o podjetju BSH

BSH Hausgeräte GmbH je eden vodilnih svetovnih proizvajalcev gospodinjskih aparatov in največje podjetje v Evropi, ki vključuje znane blagovne znamke, kot sta Bosch in Siemens, ter številne lokalne blagovne znamke. Kljub močni konkurenci v zadnjih letih je podjetje BSH ohranilo svoj tržni delež, saj se močno osredotoča na stranke, kakovost in inovacije.

Podjetje želi izboljšati kakovost življenja strank z vrhunskimi izdelki, ki delujejo brezhibno, hkrati pa jih imajo ljudje radi in so nanje ponosni. V svoji več kot 50-letni zgodovini je podjetje BSH Hausgeräte GmbH postalo gonilna sila na področju raziskav in inovacij, usmerjenih v stranke, s ciljem, da bi pri kupcih po vsem svetu postalo prva izbira.

S spreminjanjem poslovnega modela kupcem zagotavlja dodano vrednost in izpolnjuje njihove spreminjajoče se potrebe. Poleg zagotavljanja izdelkov zdaj ponuja še prilagojene digitalne funkcije in storitve, ki se jih lahko uporablja s pametnimi napravami.

Ključni dejavniki, zaradi katerih je podjetje uspelo, so zaupanja vredni odnosi, ki temeljijo na sodelovanju. Pri razvoju in preizkusu izdelkov ekipe vključujejo stranke, sodelujejo z dobavitelji in delijo znanje s partnerji, ki skrbijo za inovacije. Družba BSH precejšnjo vrednost pripisuje združevanju različnih izkušenj, pogledov in znanj ter interdisciplinarnemu pristopu k reševanju težav.

Wolfram von Ohain

UPRAVNI ODBOR BSH Hišni aparati d.o.o.

Novi delovni prostor Living Office je najlepše delovno okolje, kar sem jih doživel v svoji 32-letni poklicni karieri. Vsako jutro stopim vanj z velikim veseljem in očitno je, da do enake mere v tem okolju uživajo tudi vsi zaposleni, saj je v njem veliko nasmejanih obrazov.

Prostor je zelo navdihujoč, dizajn pa je lep, sodoben in igriv. Na voljo je veliko prostorov za sodelovanje, kot so sejne sobe, konferenčne sobe in družabni prostori, ki omogočajo enostavno komunikacijo med oddelki.

Projekt Living Office je del kulturne preobrazbe družbe BSH, imenovane ONE TEAM. Nova kultura spodbuja zaupanje, odprtost, velikodušnost in pristno skupinsko sodelovanje. Vse to omogoča naš delovni prostor, ki ga je ustvarila ekipa Kragelj arhitektov in oblikovalcev.

Wolfram von Ohain

BOARD OF MANAGEMENT
BSH Hišni aparati d.o.o.

Our new Living Office is the nicest workplace I have experienced in my 32-year professional career. Stepping into it every morning is a great pleasure, and it’s obvious that all employees enjoy this workplace as much as I do, as there are many smiling faces.

It’s a very inspiring environment with a beautiful, modern and playful design. There are plenty of collaboration areas such as meeting rooms, Skype conference rooms and social areas which allow easy communication between departments.

The Living Office project is part of BSH’s cultural transformation called ONE TEAM. Our new culture promotes trust, openness, generosity and genuine team collaboration. All of this is perfectly supported by the workspace created by Kragelj’s team of architects and designers.

BSH: kultura delovnega mesta

Zavezanost družbe BSH k ustvarjanju vrhunskih rešitev ni le gonilo razvoja izdelkov in proizvodnih procesov, temveč tudi kulture na delovnem mestu in poslovnih praks. Organizacija nenehno vlaga v svoje zaposlene ter razvija njihove sposobnosti in potencial, saj slednje vidi kot ključ do uspeha podjetja.

Vodje se zavedajo, da je za zaupanje in visoko stopnjo zavzetosti treba zaposlene spoznati ter prisluhniti njihovemu mnenju in skrbem. Zaposlene zato vabijo, da odkrito delijo svoje zamisli in izkušnje. Družba BSH Hausgeräte GmbH si zavestno prizadeva tudi za ohranjanje raznolike delovne sile, na njihovih delovnih mestih pa so cenjene tako raznolikost kot podobnost.

Fizično delovno okolje dojemajo kot bistveno orodje za agilno preobrazbo. Vodstvo želi zato ustvariti navdihujoče in funkcionalne delovne prostore, kjer lahko zaposleni brez težav izmenjujejo znanja, ideje pa postanejo resničnost.

Prednosti družbe BSH ter kako se odražajo pri razvoju izdelkov in kulturi na delovnem mestu:

Miselnost, osredotočena na nenehno izboljševanje

 • Razvoj inovativnih izdelkov z naprednimi funkcijami
 • Vlaganje v zaposlene in izboljšanje delovnih praks

Razumevanje ljudi

 • Spoznavanje strank, iskanje povratnih informacij o izdelkih
 • Spodbujanje nenehnega odprtega dialoga z zaposlenimi

Sodelovanje s partnerji

 • Sodelovanje s strankami, startupi in drugimi produktnimi partnerji
 • Spodbujanje sodelovanja med posamezniki in oddelki

Raznolikost

 • Ponujanje raznolike palete izdelkov z različnimi funkcijami
 • Skrb za raznoliko delovno silo v raznovrstnem delovnem okolju

Osredotočanje na uporabniško izkušnjo

 • Ustvarjanje uporabniku prijaznih izdelkov z vrhunskimi funkcijami
 • Zagotavljanje pozitivnih, privlačnih izkušenj zaposlenim

Okoljska odgovornost

 • Razvoj energetsko učinkovitih, okolju prijaznih izdelkov
 • Ustvarjanje pisarniških prostorov z majhnim vplivom na okolje

IZHODIŠČE

Za zagotavljanje dragocene podpore morate temeljito razumeti potrebe, težave in želje ljudi.

THE STARTING POINT

To be able to give people valuable support, you must thoroughly understand their needs, problems and desires.

StrateškI Pregled

V letu 2018 je družba BSH Hišni aparati d.o.o. v Sloveniji (del mednarodne skupine BSH) začela projekt za spremembo kulture, imenovan One Team, katerega cilj je spodbujati zaupanje, velikodušnost in odprto komunikacijo znotraj organizacije. V duhu filozofije One Team se zaposlene spodbuja k učinkovitemu medsebojnemu sodelovanju, pri čemer se odmislijo morebitni individualni načrti ali razlike, s poudarkom na zagotavljanju najboljše možne vrednosti za stranke.

Kulturna preobrazba je bila vsekakor pravočasna. Pred spremembami so bili zaposleni bolj osredotočeni na lastne cilje in naloge kot na razvoj podjetja. Zaupanje med oddelki je bilo slabo, komunikacija pa pomanjkljiva. Vse to je negativno vplivalo na produktivnost, reševanje težav in inovacije.

ONE TEAM

Ko si celotna organizacija začne prizadevati za jasen in navdihujoč cilj  biti v pomoč strankam  se stopnja timskega dela in povezanosti zagotovo okrepi.

ONE TEAM

When the whole organization starts to work towards a clear and inspiring purpose – serving the customer – teamwork and cohesion are bound to become stronger.

Obstoječe STANJE

Vodstvo podjetja BSH Hišni aparati d.o.o. je že zgodaj spoznalo, da je nadgradnja pisarn v Ljubljani ključnega pomena za uspeh kulturne preobrazbe. Obstoječi prostori niso odražali vrednot in blagovne znamke podjetja ter niso omogočali novih in učinkovitih načinov dela. Pravzaprav je staro okolje aktivno spodbujalo neproduktivno vedenje in odnose, saj je postavljalo ovire med oddelki.

Delovni prostori so ponujali premalo prostora za vzpostavljanje odnosov in sodelovanje. Nekatere pisarne so bile veliko manj prijetne in udobne kot druge, z zelo malo naravne svetlobe in brez oken, kar je ustvarjalo občutek hierarhije. Pisarne ekip so bile majhne, hrupne in prenatrpane. Hkrati je bil velik del poslovnih prostorov  razstavni prostor  zelo slabo izkoriščen.

cilji projekta

V skladu s kulturnimi spremembami so vodilni v podjetju razvili jasno vizijo novega prostora. Ta koncept, imenovan Living Office, opisuje pametno, prilagodljivo delovno okolje, ki ne zastara ter podjetju omogoča rast in razvoj. Gre za inovativno, sodobno in agilno delovno okolje, ki spodbuja komunikacijo, sodelovanje in zaupanja vredne odnose.

Vodje so se tudi zavedali, kako pomembno je, da zaposleni razvijejo osebno povezavo s prostorom, vključno z občutkom lastništva in ponosa. Želeli so ustvariti navdihujoče, odprto in pregledno okolje, ki bi ponujalo smiselne izbire in pozitivne izkušnje ter hkrati izpolnjevalo osebne potrebe ljudi, kot so zasebnost, udobje in miren prostor.

PAMETNI CILJI

Na začetku so si vodje zastavili cilj, da z izboljšanjem komunikacije in sodelovanja med člani ter zmanjšanjem števila napak znatno povečajo produktivnost in prihodke.

SMART GOALS

At the outset, leaders set the goal to significantly increase productivity – and revenue – by improving communication and collaboration between members, and reducing errors.

vloga kragelj arhitektov

Ekipa podjetja Kragelj si je prizadevala, da bi se čim več naučila o podjetju BSH in industriji gospodinjskih aparatov. Pred fazo načrtovanja smo izvedli raziskavo o panogi, izvedli anketo med zaposlenimi v podjetju, opravili intervjuje z vodilnimi in najvišjimi menedžerji, organizirali delavnice za uporabnike in se pogovarjali s predstavniki zaposlenih. Z zbranimi spoznanji in skrbno analiziranimi podatki smo odgovorili na številna vprašanja, med drugim o potrebah in pričakovanjih ljudi ter o optimalnih delovnih procesih in praksah. S tem znanjem smo lahko Kragelj arhitekti že od začetka učinkovito speljali projekt ter zagotovili nemoten in učinkovit potek.

Boštjan Gorjup

GENERALNI DIREKTOR
BSH Hišni aparati d.o.o.

BSH trenutno nadgrajuje svojo korporativno kulturo v t. i. ONE TEAM. Pričakujemo, da bo ta proces trajal več let, hkrati pa sem navdušen nad pozitivnimi premiki v vedenju ljudi, ki jih občutimo že eno leto po uvedbi spremembe kulture.

Prenova delovnih prostorov v Ljubljani se je popolnoma uskladila s procesom spreminjanja kulture in ga pospešila. Poleg tega je pripomogla k izboljšanju naše poslovne strategije in operativnih procesov.

Ekipa biroja Kragelj arhitekti se je pri tem poslanstvu odlično odrezala. Ko so se pridružili naši projektni ekipi, so hitro razumeli našo korporativno kulturo in posebne potrebe. Zasnovali so prostore, ki zaposlenim pomagajo pri medsebojnem povezovanju, spodbujajo zaupanje in spoštovanje ter omogočajo odprto komunikacijo. To vedenje je temelj kulture ONE TEAM ter vir večjega zadovoljstva in produktivnosti zaposlenih.

Boštjan Gorjup

MANAGING DIRECTOR
BSH Hišni aparati d.o.o.

BSH is currently upgrading its corporate culture into what we call ONE TEAM. We expect this process to take several years, but I’m thrilled to notice positive shifts in people’s behaviors already, just one year after the introduction of the culture change.

The renovation of our Ljubljana office has fully aligned with and accelerated the culture change process. In addition, it has helped improve our business strategy and operational processes.

The team of Kragelj Architects has excelled in this mission. After joining our project team, they quickly understood our corporate culture and specific needs. They have designed spaces that help employees connect with each other, promote trust and respect, and support open communication. These behaviors are the foundations of our ONE TEAM culture and the source of increased employee satisfaction and productivity.

SKUPNA FILOZOFIJA

Poglobljene raziskave, tesno sodelovanje med ponudniki storitev in strankami ter redno pridobivanje povratnih informacij so ključni elementi za uspešne agilne inovacije. Kragelj in BSH sta sprejela to filozofijo in tako zagotovila učinkovito sodelovanje.

SHARED PHILOSOPHY

In-depth research, close collaboration between service providers and clients, and regular feedback loops are critical elements of successful agile innovation. Kragelj and BSH both embraced this philosophy, allowing them to bring out the best in each other.

Kragelj arhitekti so tesno sodelovali s projektno skupino BSH Hišni aparati d.o.o. Vodje, menedžerji in predstavniki podjetja so zagotavljali povratne informacije ob vsakem mejniku, vključno z razvojem koncepta in podrobnim načrtovanjem, ter tako pomagali pri izpopolnjevanju zamisli.

Poleg arhitekturnih storitev je podjetje Kragelj upravljalo časovnico projekta in spremljalo stroške, s čimer je zagotovilo pravočasno izvedbo, ki je bila v skladu s proračunom. Nadzirali so tudi gradbena dela, vodili izvajalce in dobavitelje ter podpirali družbo BSH Hišni aparati d.o.o. v procesu upravljanja sprememb.

UPRAVLJANJE SPREMEMB

Rezultat tega skupnega prizadevanja je bilo tudi nemoteno upravljanje sprememb. Na začetku, ko je bil koncept odprtih pisarn prvič predstavljen celotnemu podjetju, je bilo veliko zaposlenih zaskrbljenih. Ker so pred tem slišali le za slabo načrtovane in izvedene odprte pisarne, so pričakovali veliko hrupa, brezosebno vzdušje in pomanjkanje zasebnosti.

Kragelj arhitekti so vse skrbi odpravili z razvojem raznolikih delovnih prostorov, ki so osredotočeni na ljudi in temeljijo na posameznih dejavnostih ter so zasnovani glede na posebne potrebe in delovne navade zaposlenih. Predlagane spremembe so bile deležne velike podpore z vrha. Vodstvo je dajalo zgled in se strinjalo z delom v odprtem prostoru.

Kragelj arhitekti so projekt predstavili na sestankih podjetja, ambasadorji sprememb družbe BSH pa so se z zaposlenimi ukvarjali ves čas izvajanja projekta. Z redno in spretno komunikacijo so zaposleni kmalu postali odprti za nove načine dela in se navdušili nad nadaljnjim razvojem delovnih prostorov.

ENOTNO VODSTVO

Brez vodstva, odprtega in naklonjenega spremembam, bi lahko projekt sprememb potekal v povsem drugačni smeri.

ON-BOARD LEADERSHIP

Without open-minded and supportive leadership, the change project could have taken a very different direction.

Inovativne Rešitve

Ne glede na to, ali govorimo o zasnovi pisarn ali gospodinjskih aparatov, je odličen dizajn v veliki meri univerzalen. Novi delovni prostori Living Office imajo številne lastnosti, ki so značilne tudi za vrhunske produkte BSH.

Intuitivni prostori, oblikovani na podlagi izkušenj

Nova pisarna nima veliko notranjih sten, vendar nikakor ne daje tovarniškega videza, ki ga ljudje pogosto povezujejo z odprto pisarno. Hkrati lahko vidite le manjše dele prostora. Ob odkrivanju pisarne najdete vrsto intimnih skupnih prostorov  vključno s klepetalnicami, tihimi sobami, prostori za druženje in prostori za odmor  ki se prepletajo drug z drugim. Delovno okolje deluje tekoče in organsko. Vabi vas, da se premikate in poiščete prostor glede na svoje razpoloženje ali trenutno nalogo, ne glede na to, ali se želite z nekom sestati, opraviti telefonski klic ali za trenutek uživati v tišini.

TRAJNA KAKOVOST

Sodelovanje med podjetjema Kragelj in BSH je s pametnim pristopom k oblikovanju in trdno zavezanostjo kakovosti pripeljalo do inteligentnih, brezčasnih rešitev za delovne prostore.

LASTING QUALITY

Through a smart approach to design and a firm commitment to quality, the collaboration between Kragelj and BSH has led to intelligent, future-proof workplace solutions.

Povezanost in zasebnost

Vsakemu oddelku je dodeljen poseben prostor, med njimi pa so skupni prostori. S to oblikovno rešitvijo imajo lahko zaposleni zaupne pogovore z najbližjimi sodelavci v prostoru, ki zagotavlja vizualno in zvočno zasebnost ter daje občutek domačnosti. Hkrati delovni prostor vabi zaposlene, da se povežejo s člani drugih oddelkov tako, da se srečajo na sredini.

Člani s krajšim delovnim časom in zaposleni, ki sicer delajo na daljavo, lahko uporabljajo katerega koli od skupnih prostorov ali pa si izberejo mesto v fleksibilnem prostoru z nedodeljenimi delovnimi mesti. Ta prostor je blizu vseh oddelkov, kar zagotavlja, da se tudi člani, ki v pisarni preživijo razmeroma malo časa, počutijo kot del ekipe. Ko je ta prostor na voljo, ga lahko uporabljajo tudi preostali zaposleni, na primer za projektne ali druge sestanke.

ZASEBNOST IN POVEZANOST

Vse zaprte sejne sobe zagotavljajo vizualno in zvočno zasebnost ter varno internetno povezavo, hkrati pa omogočajo enostaven dostop do skupnih in pomožnih prostorov.

PRIVACY AND CONNECTION

All enclosed meeting rooms offer visual and acoustic privacy as well as secure internet connection, while allowing easy access to common areas and support facilities.

Večnamensko

Razstavni prostor je bil prenovljen. Podjetje ga je prej uporabljalo le ob redkih priložnostih in izključno za obiskovalce, zdaj pa je postal srce pisarne, v katerem uživajo tako stranke kot zaposleni. Novi razstavni prostor vključuje kuhinjo  v kateri so predstavljeni izdelki podjetja  skupaj z manjšo predavalnico, nekaj sejnimi sobami in kavarno. Razstavni prostor je postal kraj, kjer se zaposleni in obiskovalci srečujejo ter družijo. Prilagodljive mize v tem prostoru se lahko uporabljajo tudi za individualno delo in neformalna srečanja. Odprti prostor lahko sprejme od 70 do 80 ljudi, zato je primeren za srečanja celotnega podjetja.

Personalizirano

Pohištvo je zelo prilagodljivo. Podjetje Kragelj je na primer razvilo inovativen sistem delovnih mest z mizami trapezne oblike, ki jih je mogoče konfigurirati na različne načine. Ta sistem podpira posamezne potrebe oddelkov in omogoča dodajanje novih miz, če glede na rast podjetja nastane tovrstna potreba. S to inovacijo so oblikovalci zmanjšali površino, ki ga zavzemajo delovna mesta, ne da bi prostor postal utesnjen. Organsko razporejene mize prav tako prispevajo k tekočemu in naravnemu občutku delovnega mesta.

Trajnostno, zdravo in lepo

Nov sistem razsvetljave povzdigne delovne prostore in hkrati varčuje z energijo. Velika okrogla obesna svetila LED dopolnjujejo sveži videz delovnih prostorov in zagotavljajo svetlobo, ki je videti naravna in je prijetna za oči. Ravni svetlobe v različnih območjih je mogoče ročno nastavljati, kar zaposlenim omogoča spreminjanje vzdušja v prostoru, hkrati pa še dodatno izboljšuje energetsko učinkovitost. Poleg tega je v vsakem območju dovolj naravne svetlobe in pogledov na zunanjo okolico.

Kragelj arhitekti so uporabili naravne materiale z minimalnim vplivom na okolje, ki so videti lepi in prijetni. Svetle barve notranjosti, ki so popolnoma usklajene z barvami blagovne znamke BSH, prispevajo k živahnemu in spodbudnemu vzdušju. Pisarno poživljajo tudi rastline, ki visijo s stropa. Prostor je enoten in nehierarhičen, brez »drugorazrednih« delovnih mest.

DNK PODJETJA

V delovnih prostorih, ki odražajo vrednote organizacije, so zaposleni naravnani tako, da si pri vsakodnevnem delu prizadevajo za te lastnosti, kar pripomore k uspehu podjetja.

THE DNA OF THE BUSINESS

In a workplace that reflects the qualities valued by the organization, employees are naturally attuned to pursue these qualities in their day to day work, helping the business to succeed.

Rezultati

Projekt preoblikovanja delovnih prostorov je dosegel vse želene cilje, hkrati pa so bili izpolnjeni tudi finančni cilji in roki. Dela so bila končana v presenetljivo kratkem času, le v dveh mesecih.

Zaposleni so navdušeni nad drugačnim videzom in počutjem v novem prostoru ter cenijo toplo vzdušje in funkcionalno zasnovo, ki ponuja številne možnosti izbire. Z namenskimi prostori lahko ekipe zdaj sodelujejo med seboj, posamezniki pa se lahko osredotočijo na naloge, ne da bi motili drug drugega. Kljub odprtju prostora je pisarna dejansko tišja kot prej.

V novi, odprti pisarni brez notranjih ovir informacije med posamezniki in oddelki tečejo nemoteno, sodelovanje pa cveti. Ljudje so bolj produktivni in delajo manj napak. Zaposleni so bolj zavzeti, motivirani in z veseljem hodijo na delo. Počutijo se bolj povezane s podjetjem, predani izmenjavi znanj in delu v enotni ekipi.

Kragelj arhitekti so čudovito opravili svoje delo. Začeli so s poglobljeno študijo naših potreb in v vseh fazah zelo učinkovito sodelovali s projektno ekipo. Gradnja je bila končana v samo dveh mesecih, kar je rekorden čas v primerjavi z drugimi projekti prenove poslovnih prostorov v skupini BSH.

Prostori Living Office, ki jih je ustvarilo podjetje Kragelj arhitekti, so edinstveni in popolnoma prilagojeni našim potrebam. Tako lepo in funkcionalno delovno okolje z vsem srcem priporočam vsem naprednim podjetjem.

Wolfram von Ohain

UPRAVNI ODBOR
BSH Hišni aparati d.o.o.

Novi prostori Living Office so resnično inovativno delovno okolje, ki je pripravljeno na prihodnost in upošteva naslednja ključna načela:

Podpora agilnim delovnim praksam

Spodbujanje enakosti in vključevanja

Spodbujanje grajenja odnosov

Omogočanje medsebojnega sodelovanja

Zagotavljanje pozitivnih izkušenj

Omogočanje rasti podjetja

Zaključek

Podjetje BSH z močno kulturo inovativnosti se dobro zaveda, da je za uspešno oblikovanje potrebno vzajemno zaupanje ter tesno sodelovanje med naročnikom in ponudnikom storitev. Projektna ekipa je tesno sodelovala z arhitekti v vseh fazah procesa, od začetka raziskav in razvoja zasnove do upravljanja in uvedbe sprememb.

Vsako podjetje inovira na svoj način. Podjetje Kragelj, ki je tudi samo agilna organizacija, je prilagodilo svoj pristop, da bi se uskladilo s slogom dela ekipe BSH Hišni aparati d.o.o., tako da sta bili ekipi od začetka do konca na podobnih valovnih dolžinah. Podjetje Kragelj se je na ta način zelo dobro seznanilo s svojo stranko in zanjo našlo najboljše možne rešitve ter ustvarilo delovno mesto, ki utira pot v svetlo prihodnost podjetja in njegovih zaposlenih.

DELO KOT EKIPA

Tesno sodelovanje in zaupanja vredni odnosi so temeljnega pomena za uspešno preoblikovanje delovnih prostorov BSH in kulture podjetja.

WORKING AS ONE TEAM

Close collaboration and trusting relationships have been fundamental to the success of BSH’s workplace and culture change project.

Veseli bomo vašega sporočila

Kako povečati produktivnost in finančno uspešnost s pametnejšo zasnovo delovnih prostorov?

Katere so napake, ki se jih morate izogniti?

Pridobite svoj brezplačni vodnik zdaj!