Manpower

case study

Nova lokacija za rast in širitev

LJUBLJANA, SLOVENIJA

NOVA LOKACIJA IN PREUREJENI DELOVNI PROSTORI PODJETJA MANPOWER

Poslovni uspeh je pogosto povezan s sprejemanjem sprememb. Ključno je prepoznavanje nastalih sprememb ter zavedanje njihovega vpliva na podjetje in tega, kaj je treba storiti za nadaljnji razvoj. To je vsekakor veljalo tudi za podjetje Manpower, ki se je po temeljiti spremembi korporativne kulture na Kragelj arhitekte obrnilo glede poslovnih prostorov v Ljubljani. 

Uspeh podjetja Manpower sloni na tradicionalnih vrednotah, saj gre za eno najstarejših zaposlitvenih agencij na svetu, ustanovljeno leta 1948 v Milwaukeeju v Wisconsinu. Strankam omogoča, da izkoristijo nove priložnosti pri iskanju talentov in s tem povečajo poslovno uspešnost. Podjetje ceni zaposlene in njihovo strokovno znanje, hkrati pa je močno usmerjeno v prihodnost – vse to so dejavniki, zaradi katerih je postalo in ostaja vodilni ponudnik kadrovskih storitev na svetu. V Sloveniji podjetje posluje že od leta 1992.

SPREMEMBA KULTURE

Prevzem celotne verige balkanskih podružnic podjetja Manpower v petih državah leta 2021 je povzročil precejšnjo spremembo v korporativni kulturi. Novo, mlado vodstvo je želelo upoštevati individualnost vsakega zaposlenega in hkrati obogatiti življenja mladih iskalcev zaposlitve s privlačnimi priložnostmi.

Vodstvo je bilo odprto za nove zamisli in ker je želelo pritegniti najboljše kadre, je dalo večji poudarek fleksibilnosti in krajšim postopkom odobritve v primerjavi z drugimi podjetji. Da bi dosegli bolj fleksibilno, dinamično in sproščeno delovno okolje, so v glavnih državah najprej uvedli štiri dni dela v pisarni in en dan dela od doma, nato pa štiridnevni delovni teden (petek je bil dela prost dan).

Med več kot 60 podjetji, ki so sodelovala v preizkusu štiridnevnega delovnega tedna v Združenem kraljestvu, je 92 % delodajalcev dejalo, da bodo nadaljevali s krajšim delovnim tednom po programu, pri čemer jih je 30 % spremenilo to spremembo v trajno. Med skoraj 3.000 zaposlenimi je 71 % poročalo o zmanjšanju občutka izgorelosti; prišlo je tudi do izboljšav v fizičnem zdravju in blaginji.

Vir: www.4dayweek.com

PREPOZNANA POTREBA PO sPREMEMBI

Podjetje je prepoznalo nekatere težave, s katerimi so se spopadali, začenši z lokacijo poslovnih prostorov v industrijski coni. Med njihovimi poslovnimi cilji je bila namreč tudi pritegnitev vrhunskih vodstvenih kadrov, za kar so potrebovali primernejše poslovne prostore in izboljšan postopek rekrutiranja. Poleg tega je bilo treba preurediti pisarniške prostore za novo vodstvo in reorganizirati celotno ekipo, želeli pa so poskrbeti tudi za to, da bodo imeli dovolj prostora za morebitno prihodnjo širitev podjetja (za 30 do 35 %).

Predvsem pa so ugotovili, da morajo za najboljše rezultate najeti zunanjega izvajalca.

ZAKAJ SO IZBRALI KRAGELJ ARHITEKTE

Podjetje je s Kragelj arhitekti že prej sodelovalo zelo uspešno. Pri tovrstnih projektih je zelo pomembno, da se vzpostavi močno zaupanje med stranko in izvajalcem, in podjetje Manpower je bilo prepričano, da bo ekipa Kragelj arhitektov tudi pri tem projektu poskrbela za izjemne rezultate.

Kragelj arhitekti so podjetju zagotovili ključno podporo pri celotnem projektu, od začetne analize in faze načrtovanja do končne izvedbe. Na podlagi bogatih izkušenj s področja arhitekture in oblikovanja delovnih prostorov so oblikovali prostore, ki so izpolnili vse strankine cilje in pričakovanja. Podjetju so zagotovili tudi dragoceno pomoč pri iskanju nove lokacije in analizi stroškov, tako da se je lahko na podlagi prejetih informacij skozi celoten projekt lažje odločalo.

ZAUPANJE IN SODELOVANJE

Podjetje Manpower je ekipi Kragelj arhitektov zaupalo načrtovanje in izvedbo celotnega oblikovalskega procesa, hkrati pa se je zaradi nestabilnega trga in rastočih stroškov materiala spopadalo s precejšnjimi finančnimi omejitvami. Upoštevanje teh omejitev je bilo zato nujno v celotnem procesu oblikovanja. Da bi zagotovili cenovno ugodne in kreativne rešitve, ki pa hkrati ne vplivajo na kakovost dizajna ali udobje zaposlenih, je ekipa Kragelj arhitektov uvedla vrsto iznajdljivih ukrepov, pri čemer je bila ves čas v rednih stikih s podjetjem Manpower.

O PROJEKTU

S spremembo korporativne kulture tudi selitev na novo lokacijo

Lokacija poslovnih prostorov v industrijski coni v Ljubljani ni bila primerna. Prostore je bilo težko najti, poleg tega niso imeli recepcije. V skladu s trenutnimi spremembami na področju iskanja in zaposlovanja kadrov, ki se od najemanja nizko kvalificiranih posameznikov čedalje bolj usmerja k iskanju visoko kvalificiranih kadrov, je bilo nujno poiskati primernejšo lokacijo. Visoko kvalificirani posamezniki so pogosto zelo mobilni in iskani, zato je podjetje Manpower potrebovalo prostore, ki so odražali znamko ter strokovnost in kakovost zaposlenih.

Poleg tega je bilo treba izboljšati komunikacijo med službami, ki so v neposrednem stiku s strankami, in zalednimi službami, ki so bile takrat na ločenih lokacijah.

Sodelovanje, rast in uspeh pod eno streho

Končni cilj je bil ustvariti poslovne prostore na enem mestu, ki so zares reprezentativni za podjetje ter dovolj fleksibilni in prilagodljivi, da se bo lahko podjetje dodatno širilo.

Oblikovani morajo biti tako, da spodbujajo sodelovanje, ter vključujejo premišljeno načrtovane prostore za razgovore in telefonske pogovore.

Glavni poudarek je bil na lokaciji in ambientu prostorov, ki so morali zagotavljati prijetno in profesionalno okolje, privlačno za morebitne stranke in tudi nove zaposlene.

Kot po navadi so Kragelj arhitekti opravili poglobljeno analizo tehničnih zahtev podjetja, na podlagi katere so oblikovali vrhunsko uporabniško izkušnjo z najsodobnejšo tehnološko opremo v različnih sobah za sestanke v živo in na daljavo ter interne sestanke.

Jasni cilji

Pri vsakem projektu je ključno, da se že na začetku določijo jasni cilji. Za podjetje Manpower so bili ključni zvočno udobje, prilagodljivo delovno okolje in oblikovanje, ki bo pritegnilo vrhunske kadre.

Notranji izzivi

Včasih je težko uskladiti potrebe vseh vpletenih, kar lahko velja za vsak projekt. V tem primeru je bil glavni izziv povezan z odprtim tipom pisarniških prostorov, ki so ga nekateri zaposleni dobro sprejeli, drugi pa so mu bili manj naklonjeni.

Da bi lahko razumeli in rešili navedene izzive, je bilo za Kragelj arhitekte bistveno, da uporabnike vključijo v različne faze projekta. Že na začetku so opravili razgovor s tremi ključnimi vodstvenimi delavci in petimi ključnimi zaposlenimi, da so dobili informacije o njihovih potrebah in željah. V celotnem projektu so bili v redni komunikaciji z uporabniki, pri čemer so predstavili vsako fazo projekta in preverili, ali so njihove potrebe zadovoljene. Poleg tega so se sestali z nekaterimi zaposlenimi, kot so strokovnjaki za informacijsko tehnologijo in znamčenje, ter poskrbeli, da so bile njihove zahteve vključene v projekt in z njim usklajene

Rešitev

Novi delovni prostori so podjetju Manpower zagotovili inovativne in edinstvene oblikovalske rešitve ter načine dela. Ustrezajo specifičnim potrebam podjetja, poleg tega pa izboljšujejo celotno uporabniško izkušnjo, saj spodbujajo sodelovanje med službami, ki delajo neposredno s strankami, in zalednimi pisarnami ter zagotavljajo več prostora za shranjevanje. Druge rešitve vključujejo uvedbo politike čiste mize za večjo urejenost delovnega mesta in nove, namenske prostore za telefonske pogovore, ki omogočajo tiho in profesionalno delovno okolje.

Helena Jalšovec

Namestnica direktorja
Novi prostori so bili zelo skrbno in pozorno oblikovani, tako da podpirajo naše delovne procese in hkrati predstavljajo vrednote podjetja. Upoštevali smo trenutne potrebe in tudi načrte za prihodnji razvoj podjetja. Spremenjeni delovni prostori so zaposlene opolnomočili in ustvarili zelo spodbudno delovno okolje. Oblikovani so tako, da podpirajo različno dinamiko dela, od samostojnega dela v tišini do dela v skupini. Veseli nas, da zaposleni v celoti izkoriščajo vse prostore.

Sodelovanje in povezovanje

Prostori so razdeljeni na dva glavna dela, za službe, ki so v neposrednem stiku s strankami, in zaledne službe, kar omogoča boljše sodelovanje in povezovanje med njimi. Med obema deloma so Kragelj arhitekti oblikovali dovolj skupnih prostorov, da se lahko zaposleni družijo, mrežijo in privoščijo odmor.

Prijetna recepcija

Območje pri vhodu je bilo preoblikovano v profesionalen, a privlačen prostor z recepcijo, udobno čakalnico in sobami za zasebne razgovore, ki ne motijo dnevnega poslovanja agencije.

Alenka Kragelj Eržen

DIREKTORICA IN VODILNA ARHITEKTKA
Vedno smo veseli, ko se stranke k nam vrnejo z novimi projekti, in tudi tokrat je bilo tako. Za uspešne rezultate so ključni dobri delovni odnosi, ki temeljijo na zaupanju in redni komunikaciji, kar vsekakor ponazarja tudi ta zadnji projekt za Manpower. Bil je samo še eden v vrsti projektov, ki dokazujejo našo predanost temu, kar počnemo, in našo sposobnost, da stvari izvedemo v postavljenih časovnih in finančnih okvirih ter presežemo strankina pričakovanja na vseh ravneh.

CEO office

A private but accessible space was designed for use by the CEO during visits.

PROJECT TIMELINE

We pride ourselves on creating and delivering a realistic schedule for all projects. Manpower first contacted Kragelj about this project in August 2021 and we produced a concept design of the implemented space in November 2021. Execution of the work started in April 2022 and was completed 3 months later in July of the same year.
We’d like to hear from you

Kako povečati produktivnost in finančno uspešnost s pametnejšo zasnovo delovnih prostorov?

Katere so napake, ki se jih morate izogniti?

Pridobite svoj brezplačni vodnik zdaj!