Leta 2017 se je Kragelj obrnil na Medis, podjetje za medicinsko trženje v Sloveniji, da bi spremenil njihovo korporativno kulturo. V tem projektu prenove delovnega mesta so postavili nekaj svojih ciljev.

Sedež podjetja Medis Nadgradnja

LJUBLJANA, SLOVENIJA

PREGLED projekta

V začetku leta 2017 je Medis, marketinško-farmacevtska družba, stopil v stik s podjetjem Kragelj arhitekti, saj je želel okrepiti korporativno kulturo na svojem sedežu v Ljubljani. S preoblikovanjem poslovnih prostorov so želeli:

  • urediti prostore, da bi bili primerni za individualno in timsko delo
  • zasnovati ambient, ki bi poosebljal ambiciozno in inovativno poslovno kulturo podjetja
  • zagotoviti dovolj prostora za prihodnje širitve in dolgoročno vizijo podjetja
  • pritegniti najboljše mlade strokovnjake s področij farmacije, kemije, medicine, drugih naravoslovnih ved in ekonomije

Kako se je začelo

Izziva smo se lotili s podrobno analizo družbe Medis. Slednja ima več kot 280 zaposlenih, večinoma z visokošolsko izobrazbo s strokovnih področij, ki so za podjetje najpomembnejša. Inovativno trženje farmacevtskih izdelkov in storitev temelji na tesnem sodelovanju znotraj strokovnih skupin.

Pri Medisu cenijo svoje zaposlene, ki so za podjetje ključna vrednota, in zato skrbijo za njihovo dobro počutje. Želeli so, da bi prenovljeni prostori odražali prav to skrb, kar bi pri novih talentih vzbudilo navdih in ustvarjalnost.

Kragelj arhitekti so si vzeli potreben čas, da bi razumeli, kako deluje Medis, in prepoznali težave s tedanjo zasnovo. Pred nami je bila zahtevna naloga: realizirati zahteve za novi delovni prostor.

kaj smo naredili

Preučili smo najsodobnejše raziskave, da bi ugotovili, zakaj zaposleni izberejo delodajalca in pri njem ostanejo dlje časa. Med nujnimi pogoji sta naravna svetloba in odprti pogledi, zato smo zasnovali rešitve, ki osvetlijo in povečajo prostor.

Odstranili smo nepotrebne stene in zagotovili za 20 odstotkov več uporabnih površin. Vsi prostorski elementi so postavljeni tako, da omogočajo pretok svetlobe in prosto gibanje. Namestili smo posebej zasnovane akustične stene in obloge, ki prenos zvoka v odprtih prostorih zmanjšajo za najmanj 10 decibelov.

kaj smo dosegli

Družba Medis ima zdaj delovno okolje, ki je elegantno in spodbuja kreativnost, je prilagojeno načinu dela in privablja nove delavce, da se pridružijo modernim novim delovnim prostorom. S skrbnim načrtovanjem je Kragelj zadovoljil vse zahteve dolgoročne vizije podjetja.

Veseli bomo vašega sporočila

Kako povečati produktivnost in finančno uspešnost s pametnejšo zasnovo delovnih prostorov?

Katere so napake, ki se jih morate izogniti?

Pridobite svoj brezplačni vodnik zdaj!