Zagonska podjetja imajo takojšnji učinek.
Vizijo prihodnosti.
Vgrajeno agilnost.

Nekster

Grajenje mostov

Digitalna doba nas je dodobra naučila, da imajo zagonska podjetja v svetu takojšnji učinek. Z dobro implementirano idejo lahko spremenimo način dela in odpremo trge, ki jih prej nihče ni poznal.

S tehnologijo gradimo mostove. Posameznike, organizacije, institucije in trge med seboj povezujemo na nove načine, s katerimi ne le spreminjamo svet, temveč zagotavljamo tudi nove vizije prihodnosti.

Tehnologija ne le spreminja svet, temveč zagotavlja nove vizije prihodnosti.

 

Primer takšnega podjetja je Nekster

Gre za zagonsko podjetje s sedežem v Ljubljani in prvo podjetje na področju finančnih storitev, ki posameznikom omogoča neposredne naložbe v dobičkonosen trg EU za zavarovana posojila. Podjetje je ambiciozno. Ne želi le spremeniti načina, kako posamezniki vlagajo, temveč postati tudi največji tovrstni komercialni posojilodajalec v Evropi. 

V ta namen skrbi za stalne inovacije ter zagotavlja izjemne in varne storitve. V hitro spreminjajočem se digitalnem in konkurenčnem svetu so tovrstne funkcije podjetja ključnega pomena. Pri načrtovanju Nekster zato jemlje negotovost in agilnost kot dejavnika, ki podjetju zagotavljata nenehno rast in uspeh.

Sprejemanje negotovosti

Nekster sprejema negotovost in agilnost.

Kot posledica hitre rasti so obstoječe Neksterjeve pisarne kmalu postale premajhne. Podjetje v njih ni več moglo rasti, hkrati pa tudi niso več odražale njegove napredne, inovativne osebnosti. 

Želeli so si pisarn, ki bi odražale te lastnosti, ter dizajna, ki bi hkrati kombiniral energijo zagonskega podjetja in zrelost vodilnega podjetja v panogi.

Ključnega pomena je bilo, da zasnova novih delovnih prostorov ustreza tistim, ki v njih delajo. Ne gre za stavbo, ki je primarno osredotočena na stranke, temveč takšno, ki zaposlenim na dnevni ravni zagotavlja potrebno udobje, agilnost, produktivnost in inovativnost.

Nova vizija


Želeli so si dizajna, ki bi hkrati kombiniral energijo zagonskega podjetja in zrelost vodilnega podjetja v panogi.

 

Po izbiri stavbe, ki ustreza potrebam podjetja, se je Nekster s Kragelj arhitekti dogovoril za preoblikovanje delovnih prostorov v skladu z vizijo stranke, s čimer bi zagotovili visoko učinkovitost na delovnem mestu. Pri oblikovanju prostorov smo se osredotočili zlasti na ustvarjalnost, produktivnost in dobro počutje zaposlenih, tako da je bilo ključnega pomena, da se pri tem uporabi ergonomske sedeže ter zagotovi odlično kakovost zraka v zaprtih prostorih, akustično udobje in ustrezno osvetlitev. 

Zaradi pandemije je pri projektu prišlo do sprememb. Potrebe po prostoru so se močno zmanjšale, pri čemer so nekateri prostori postali manj potrebni kot drugi, npr. prostori za druženje in stene »piši – briši«

Kragelj arhitekti smo se hitro prilagodili tem novim zahtevam. Obseg prostorov smo zmanjšali za polovico, hkrati pa smo ustvarili dizajn, ki odraža hitro spreminjajočo se kulturo na delovnem mestu. Kragelj arhitekti pri dizajnu vedno skrbimo za odzivnost in agilnost, kar je bilo ključnega pomena pri delu za tako inovativno in hitro rastoče podjetje, ki se mora vseskozi prilagajati potrebam spreminjajočega se sveta. 

Delovno okolje, ki omogoča visoko učinkovitost

Dizajn, ki ustreza zahtevam hitro spreminjajoče se kulture na delovnem mestu.

»Podjetja se skušajo spopasti z izzivom upravljanja sprememb v času številnih novosti, kar vključuje prehod na hibridno delo in globalizacijo.«
Josh Bersin

Nekster – projekt delovnih prostorov
Fotografije: Matej Kolaković

Veseli bomo vašega sporočila