Si.mobil commissioned Kragelj to design a new pilot store concept for Slovenian market. Beyond interior design, Kragelj provided strategy, merchandising and user experience design expertise. Kragelj brand designers conceived, designed and art directed all visual elements within the store. The flagship store became a lab for testing and launching new products and services and for introducing new sales and communication strategies with their existing and prospective customers.

Kragelj designed a simple and functional sales environment that could easily be implemented across multiple locations. Beginning with a renovation of the flagship Ljubljana store, Kragelj developed a design strategy for new store locations in Maribor, Koper, Novo mesto and other Slovenian cities. These new stores combined an evolving prototype design with newly developed sales and display elements and location specific features.

With flagship store exceeding sales expectations, the new design concept was rolled out nationwide. Kragelj worked to maintain a cohesive design strategy throughout all store locations, incorporating customized variations reflecting local contexts and unique spatial characteristics.

Si.mobil Glavna trgovina

LJUBLJANA, SLOVENIJA

o projektu

Si.mobil je Kragelj arhitektom zaupal oblikovanje koncepta nove pilotne poslovalnice za slovenski trg. Poleg notranjega oblikovanja smo razvili tudi strategijo trženja in najboljše uporabniške izkušnje ter v sklopu oblikovanja zasnove blagovne znamke ustvarili oz. oblikovali vse vizualne elemente v trgovini. Si.mobilova vodilna poslovalnica je tako postala laboratorij za testiranje ter uvajanje najnovejših izdelkov in storitev ter implementacijo novih prodajnih in komunikacijskih strategij z obstoječimi in potencialnimi kupci.

Oblikovali smo preprosto in funkcionalno prodajno okolje, ki se ga lahko brez težav implementira na katerikoli lokaciji. S prenovo vodilne ljubljanske poslovalnice smo razvili strategijo za oblikovanje novih lokacij poslovalnic v Mariboru, Kopru, Novem mestu in drugih slovenskih mestih. V novih poslovalnicah smo združili razvijajoči se prototipni dizajn ter nove prodajne in vizualne elemente, pri čemer smo upoštevali posebnosti posameznih lokacij.

Ker je vodilna poslovalnica presegla prodajna pričakovanja, so pri Si.mobilu novi koncept oblikovanja uporabili po vsej državi. Kragelj arhitekti smo pri tem uporabili enako oblikovalsko strategijo na vseh lokacijah poslovalnic, pri čemer smo vključili prilagojene različice, ki odražajo lokalni kontekst in edinstvene prostorske značilnosti.

Veseli bomo vašega sporočila