Slovenia Anketa o delovnem mestu 2020

We are excited to announce the Slovenia Workplace Survey 2020, going live on Wednesday, September 2. The online questionnaire will be open until Tuesday, September 22, 2020.

OD SEPTEMBRA 2 TO 22, 2020 VABLJENI DO SODELOVANJA!

Raziskava raziskuje povezavo med strategijami na delovnem mestu, produktivnostjo zaposlenih in uspešnostjo poslovanja.

Z veseljem objavljamo Slovenia Anketa o delovnem mestu 2020, na voljo v sredo, 2. septembra. Spletni vprašalnik bo odprt do torka, 22. septembra 2020.

Prva tovrstna raziskava v Sloveniji je namenjena raziskovanju povezave med strategijami na delovnem mestu, produktivnostjo zaposlenih in uspešnostjo poslovanja. Raziskava meri tudi vpliv covid ukrepov na zadovoljstvo zaposlenih, produktivnost in finančne rezultate njihovih organizacij.

Vprašanja raziskujejo vrsto dejavnikov, povezanih z uspešnostjo in izkušnjami zaposlenih, vključno z delovno lokacijo, fizičnim okoljem in tehnologijo ter osredotočenostjo na delo, komunikacijo in socialnimi povezavami.

Pričakujemo, da bo ta raziskava dala jasno sliko o stanju na delovnem mestu v Sloveniji in o tem, kaj lahko organizacije storijo za podporo dobrega počutja in uspešnosti svojih ljudi. Ti vpogledi bodo zelo dragoceni za prilagajanje delovnega mesta svetu po ukrepih Covid in razvoj strategij za nemoten in učinkovit prehod na prihodnje načine dela.

Vse sodelujoče organizacije bodo prejele brezplačen izvod končnega poročila z rezultati raziskave, predstavljenega po panogah, demografskih podatkih itd.

Vrednost za vašo organizacijo

K sodelovanju v raziskavi je povabljenih več kot 2000 slovenskih podjetij iz vseh večjih panog. Vzorec je reprezentativen in bo omogočil popolno analizo stanja delovnih okolij v Sloveniji.

Vse organizacije, ki bodo spodbujale sodelovanje svojih zaposlenih v anketi, bodo prejele brezplačno končno poročilo z rezultati raziskave, predstavljenimi po industriji, demografiji in drugih meritvah.

Za podrobnosti se obrnite na 01 2564 350 ali info@kragelj.com. Če ste odgovorni za izvajanje raziskav ali študij v svoji organizaciji in bi potrebovali pomoč pri izvedbi raziskave Slovenija na delovnem mestu, vam z veseljem pomagamo pri vsem, kar potrebujete.

Zelo bi bili hvaležni, če k sodelovanju povabite svoje sodelavce in ekipe. Želimo slišati vsakogar, ki je pred ukrepi Covid vsaj krajši delovni čas delal v pisarni svojega delodajalca. Anketa traja približno 15 minut, vsi odgovori pa ostanejo anonimni.

Raziskava je odprta za vse organizacije v Sloveniji in tujini. Približno 2000 podjetij iz vseh večjih panog je prejelo neposredno povabilo k sodelovanju v raziskavi.

Prav tako imajo vsi posamezni anketiranci možnost sodelovati v nagradni igri za (štiri (4) brezplačne vstopnice za letni letnik Konferenca o oblikovanju delovnega mesta ki bo 1. oktobra 2020 v kongresnem centru Brdo (ali prenos v živo). E -poštno sporočilo pustite na zadnjem koraku vprašalnika.
Za anketo v angleščini prosim pojdi na to stran. Za vprašalnik v slovenskem jeziku prosim obiščite to stran.
About the Authors
To neodvisno raziskavo izvajajo Kragelj Architects and Workplace Unlimited pod vodstvom in nadzorom dr. Nigel Oseland. Kot smo že omenili, bodo rezultati predstavljeni tudi na WDC20 konferenci.
Rezultati ankete bodo predstavljeni na Konferenca o oblikovanju delovnega mesta 1. oktobra in v spletnih izdajah Slovenia Times.

Najlepša hvala za sodelovanje! Z izpolnitvijo ankete prispevate k nadaljnjemu napredku sodobnih delovnih konceptov in učinkovitih delovnih okolij, fizičnih in virtualnih.

Ekipa za anketiranje delovnega mesta

Supported by

Pošljite nam sporočilo

Podprto s

Kako povečati produktivnost in finančno uspešnost s pametnejšo zasnovo delovnih prostorov?

Katere so napake, ki se jih morate izogniti?

Pridobite svoj brezplačni vodnik zdaj!